top of page
LTI331.jpg

Biotechnieken

3de en 4de jaar Biotechnieken.jpg
Biot.jpg

Je houdt van het analyseren van  biochemische  productieprocessen, met aandacht voor meet-, sturings- en regeltechnieken. Je neemt bedrijfs(productie)processen onder de loep. Je hebt oog voor detail, onderzoekt, analyseert en creëert graag een oplossing voor een probleem. Chemie en laboactiviteiten staan samen met STEM-vaardigheden centraal in deze richting.

Deze richting bereidt je voor op een vervolg in de 3de graad waarna je aan de slag kan als operator in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie of labotechnisch- of kwaliteitsmedewerker.

Wetenschappen worden in deze studierichting op een meer praktische manier benaderd. In het vak “labotechnieken en procestechnieken” leer je specifieke vaardigheden aan, die je meteen kan inzetten in het werkveld. Chemie, biologie, fysica en wiskunde  komen op  een  meer  praktische manier aan bod.

bottom of page