LTI_Oedelem416.jpg

Biotechnologische wetenschappen

3de en 4de jaar Biotechnologische wetenschappen.jpg
LTI_Oedelem420.jpg

In deze doorstroomstudierichting staat  onderzoekend  leren  centraal. Je houdt van wetenschappen en wordt hier voorbereid op de 3de graad biotechnologische en chemische wetenschappen en verdere studies in het hoger onderwijs. Naast de algemene vakken, chemie, biologie, fysica en wiskunde krijg je ook het praktische vak biotechnologische wetenschappen waarin je zelf op onderzoek gaat naar de wonderlijke  wereld  van de wetenschappen. In het vak project krijg je ook de kans om veel praktische en wetenschappelijke proeven uit te voeren. Bij het projectwerk staat de troef van het LTI centraal: wetenschappen rechtstreeks onder de loep nemen, vertrekkende vanuit de prachtige natuurlijke omgeving van onze school.

Je houdt van het analyseren van  biochemische  productieprocessen, met aandacht voor meet-, sturings- en regeltechnieken. Je neemt bedrijfs(productie)processen onder de loep. Je hebt oog voor detail, onderzoekt, analyseert en creëert graag een oplossing voor een probleem. Chemie en laboactiviteiten staan samen met STEM-vaardigheden centraal in deze richting.

Deze richting bereidt je voor op een vervolg in de 3de graad waarna je aan de slag kan als operator in de Voedings-, chemische en farmaceutische industrie of Labotechnisch- of kwaliteitsmedewerker.

Wetenschappen worden in deze studierichting op een meer praktische manier benaderd. In het vak labotechnieken en procestechnieken leer je specifieke vaardigheden aan, die je meteen kan inzetten in het werkveld. Chemie, biologie, fysica en wiskunde  komen op  een  meer  praktische manier aan bod.