Leeratelier

In het leeratelier testen alle leerlingen doorheen de projecten verschillende leertechnieken uit zoals het maken van een mindmap, samenvatten, schematiseren, enz. Leerlingen die moeite hebben met een leerstofonderdeel krijgen in het leeratelier extra remediëringstijd. Dit is voor elke leerling verschillend natuurlijk. Verder worden binnen de verschillende projecten ICT-vaardigheden aangereikt. Zo leren de leerlingen stapsgewijs Smartschool kennen, leren ze werken met Office 365, gaan ze aan de slag met Word, PowerPoint, …

Wat ze aanleren in het leeratelier is een prima voorbereiding om in de hogere jaren zelfstandig aan de slag te gaan om opdrachten tot een goed einde te brengen. Er wordt gekozen om deze lesuren niet in een traditioneel klaslokaal te laten doorgaan maar in een lokaal dat ingericht werd aan deze vorm van leren.

LTI_Oedelem102.jpg
LTI_Oedelem101.jpg
LTI_Oedelem114.jpg
LTI_Oedelem105.jpg