top of page
LTI_Oedelem122.jpg

1B Land- en tuinbouw

In de eerste graad maken de leerlingen via eenvoudige leermiddelen kennis met de verschillende sectoren van de land- en tuinbouw en wordt de basis gelegd voor een verdere opleiding of tewerkstelling in de sector. Door observatie en basisoefeningen raken ze vertrouwt met de teelten van groenten, fruit, bloemen, ... Ook een eerste kennismaking met dieren komt aan bod. Omdat op het LTI het onderwijs zo is ingericht dat je van de verschillende deelsectoren van de land- en tuinbouw proeft, zal je op het einde van de eerste graad in staat zijn een weloverwogen eerste studiekeuze te maken. Later leidt de ingeslagen weg tot verdere specialisaties.

Uiteraard speelt het praktijkgedeelte een belangrijke rol bij ons op school. We zijn een doe-school waar je zowel zelfstandig als in groep leert werken, plannen en organiseren.

 

B-stroom Land- en tuinbouw, iets voor jou?

  • Je bent handig;

  • Je houdt van afwisseling;

  • Je hebt een praktische geest;

  • Je hebt interesse voor plant, dier en milieu;

  • Je werkt graag in de openlucht,

Uit onderzoek blijkt dat een afzonderlijk uurtje leren leren weinig oplevert. Daarom schenkt elke leerkracht in zijn vak aandacht aan een goede verwerkingsmethode. In de eerste graad staat dit uiteraard meer op de voorgrond dan bij de oudere leerlingen. In de B-stroom wordt de begeleiding nog een trapje verhoogd zodat de overgang van het lager naar het secundair ook voor hen een succes wordt.

bottom of page