top of page
Wetenschap

Biotechnieken
3 & 4 BIOT (dubbel)

Deze dubbele finaliteitsrichting heeft een meer praktische benadering ten opzichte van de biotechnologische wetenschappen. In het vak labotechnieken worden heel wat specifieke vaardigheden in het laboratorium aangereikt en ingeoefend. In onze dynamische lessen staat hands-on leren centraal. Tijdens de lessen procestechnieken wordt de nadruk gelegd op het fysische en mechanische luik.

 

Tijdens je opleiding verdiep je je in de nieuwste technologieën en ontwikkelingen in de biotechnieken. Onderzoeksvragen zoals: ‘Wat zijn sensoren en hoe bouw ik hiervoor mijn eigen programma?’ ‘Hoe gaan we sensoren gebruiken om een proces te regelen?’ ‘Hoe kan je de juiste temperatuur in je eigen huis regelen?’ komen aan bod. Dat laatste ontdek je zelf in de stookplaats van de school.

 

Deze sector evolueert heel erg snel, dus werken we graag samen met bedrijven en hogescholen of universiteiten.

 

Deze opleiding bereidt je voor op een boeiende carrière vol mogelijkheden.

PROJECTWERK

In projectwerk worden er richtingsspecifieke projecten uitgevoerd, zodat de leerlingen nog meer verschillende vaardigheden aangereikt krijgen. Zo krijg je meer zicht op het proces rond wijn maken, ga je op uitstap om beheerwerken uit te voeren in natuurgebieden, krijg je het werken met machines beter onder de knie of maak je een insectenhotel om de biodiversiteit te versterken.

BIO5.jpg
BIO3.jpg
bottom of page