top of page

Visie

Het LTI staat voor een levendige opleiding in plant, dier, natuur en wetenschap waar jij als leerling centraal staat. Met een team van leerkrachten, ondersteunend personeel en directie dragen we mee de verantwoordelijkheid voor de weg die je aflegt tot jongvolwassene. We steunen hiervoor op vier pijlers:

visie site.jpg

VAKKENNIS

Het LTI

 

  • zal je de nodige kennis en vaardigheden aanreiken die je nodig hebt voor de arbeidsmarkt of het voortgezet onderwijs;

  • engageert zich om de passie voor het vak aan te wakkeren door je de opgedane kennis te laten toepassen.

BREDE KIJK

Het LTI

 

  • zet zich in om je te laten groeien tot een ruimdenkende jongere;

  • wil een open school zijn met inspraak van jou, je ouders en ons personeel.

MENSVORMEND

Het LTI

 

  • wil je leren om je grenzen te verleggen;

  • bereidt je voor om op een verantwoordelijke en positieve manier deel te nemen aan de samenleving;

  • geeft jou de kans om je talent te ontdekken en te ontwikkelen met respect voor ieders eigenheid.

ONDERSTEUNEND

Het LTI

 

  • gaat het engagement aan om de nodige zorg te besteden aan alle leerlingen van de school;

  • maakt duidelijke afspraken zodat samenleven gemakkelijker wordt.

personeelsfoto 2022.JPG

Ons team

Soms wat gek, maar altijd professioneel!

Oedelem S777-CHI_0098 (1).JPG

Schoolreglement

Download hier ons schoolreglement.

bottom of page