top of page
Wetenschap

Biotechnologische wetenschappen
3 & 4 BIOW (doorstroom)

In deze doorstroomstudierichting staat onderzoekend leren centraal. De theoretische kennis uit de vakken chemie, fysica, biologie en wiskunde wordt projectmatig geïntegreerd in het vak biotechnologische wetenschappen. Om dit allemaal mogelijk te maken is er vaak een nauwe samenwerking met verschillende hogescholen. 

Spreekt het leren maken van wijn je aan? Wil je weten hoe een ideale voedingsbodem is opgebouwd? Ben je geïnteresseerd in de wereld van DNA? Wil je leren hoe je planten kan klonen? Zou je graag vaardig worden in microscopisch onderzoek?

Dan ben je op het LTI in de richting biotechnologische wetenschappen aan het juiste adres!

3 & 4 BIOW (1).png

PROJECTWERK

In projectwerk worden er richtingsspecifieke projecten uitgevoerd, zodat de leerlingen nog meer verschillende vaardigheden aangereikt krijgen. Zo krijg je meer zicht op het proces rond wijn maken, ga je op uitstap om beheerwerken uit te voeren in natuurgebieden, krijg je het werken met machines beter onder de knie of maak je een insectenhotel om de biodiversiteit te versterken.

BIO4.jpg
BIO2.jpg
bottom of page