top of page
schapenboerderij

Plant-, dier- en milieutechnieken
3 & 4 PDMT (dubbel)

In de studierichting plant-, dier- en milieutechnieken verken je de boeiende wereld van planten en dieren waarin milieu en mechanisatietechnieken geïntegreerd zijn.

De theoretische kennis wordt steeds praktisch toegepast voor zowel plant, dier en milieu.

 

Tijdens de dynamische lessen staan hands-on ervaringen en ontdekkingen centraal. Dankzij ons uitgestrekt domein kunnen de praktijklessen plant op school doorgaan. Je helpt mee in de serres waar de opkweek van verschillende planten opgevolgd wordt. Verschillende vaardigheden die later van belang zullen zijn in tuinaanleg en -onderhoud worden in de tweede graad stapsgewijs aangeleerd.

 

Door de snel veranderende technologieën in de landbouw ga je in de tweede graad vooral op werkplekleren. Je werkt tijdens de praktijklessen op verschillende boerderijen in de buurt. Hier krijg je naast de expertise en vaardigheden van de praktijkleerkracht ook die van de landbouwer aangereikt. Je krijgt een realistisch beeld van hoe het landbouwleven in elkaar zit.

 

Tijdens de theoretische lessen dier komen de volgende hoofdstukken aan bod: classificatie, morfologie, anatomie, voeding, gedrag, ontwikkeling, vermeerdering, huisvesting en dierlijke productie. Deze hoofdstukken worden toegepast op diersoorten die we gebruiken in de landbouw.

PROJECTWERK

In projectwerk worden er richtingsspecifieke projecten uitgevoerd, zodat de leerlingen nog meer verschillende vaardigheden aangereikt krijgen. Zo krijg je meer zicht op het proces rond wijn maken, ga je op uitstap om beheerwerken uit te voeren in natuurgebieden, krijg je het werken met machines beter onder de knie of maak je een insectenhotel om de biodiversiteit te versterken.

3PDM4.jpg
3PDM1.jpg
bottom of page